Privacy & GDPR


Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe ORIZONTE dit doet.

 

Door het gebruik van onze website, erkent u onvoorwaardelijk de privacyverklaring van ORIZONTE gelezen te hebben. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

ORIZONTE gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door ORIZONTE en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.
 

 

 

 

 

Als u vragen heeft over dit beleid, kan u onze contactgegevens hieronder terugvinden:


Koningsstraat 32 

3470 Ransberg
België
+32 (0)456/23.81.32

Koffie@orizonte.be
www.orizonte.be

BTW BE0766780743

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie over u om producten aan te bieden. Deze producten zijn geroosterde koffiebonen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Bij het invullen van het contactformulier vragen wij volgende gegevens:
Naam en voornaam
Volledig adres
E-mailadres

 Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om uw domeinnaam te registreren. Deze registratie gebeurt na uw bestelling via onze website www.mijn-website-maken.be. De registratie van de domeinnamen doen wij via Internet Service Europe. Vervolgens worden deze gegevens gebruikt om de registratie van de domeinnaam te voltooien bij een ccTLD-operator zoals DNS Belgium, Icann, Sidn, enz...
Ook via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen, vragen betreffende support en commerciële vragen.

Beveiliging van de gegevens
JVL Webhosting doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.
Door regelmatig backups te maken, verhinderen wij dat uw gegevens verloren gaan.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens tot zolang uw domeinnaam bij ons geregistreerd is en eventueel verlengd wordt.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?
1. Recht op inzage/toegang
Elke klant waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De klant heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om de gegevens te laten wissen.
De klant heeft bij JVL Webhosting het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om een klacht in te dienen.
De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke klant waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op een beperking van de verwerking.
De klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bij JVL Webhosting zijn er geen automatiseerde verwerkingen. Elke registratie van een domeinnaam gebeurt manueel. Elke mail die naar ons verzonden wordt, wordt manueel door ons personeel beantwoord.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt

Gebruik van cookies
JVL maakt gebruik van cookies op zijn website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren, voor Google Analytics en voor sociale media zoals Facebook, Google+ en YouTube.

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz. worden geplaatst. Onze website https://www.mijn-website-maken.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.

Functionele cookies
Met deze cookies worden uw voorkeuren bijgehouden en dat u al eerder op onze website bent geweest.
Enkele voorbeelden:
- Google onthoudt zo uw voorkeur voor de taal waarin u zoekt.
- De producten in de winkelwagen van onze website worden zo onthouden.Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.


December 2021

Dit is het Privacy Statement van JVL Webhosting, statutair gevestigd te Asse, kantoorhoudende te Asse (1730) België, Bremt 18, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE0838385747.